«یا حلیم»؛ 88مرتبه، جهت پیدا کردن آرامش، بردباری و صبر در مقابل مشکلات، هرروز گفته شود.