در کتاب عده الداعی از حضرت رسول(ص) مروری است که هر کس صبح جمعه، بعد از نماز صبح و قبل از طلوع آفتاب، ده بار این سوره کافرون را بخواند و صد صلوات فرستد، به این طریق «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الأُمِّیِّ و آلِهِ و سَلَّمَ» هر مطلبی که داشته باشد بدون شک بر آورده خواهد شد (راوی حدیث گوید من تجربه کردم و به نتیجه رسیدم)