رسول خدا فرمود : وقتی چیزی را فراموش کردید، برمن صلوات بفرستید که موجب یا آمدن آن چیز خواهد شد، ان شاء الله تعالی .