هروقت گرفتاری شدید داشتید، به سجده بیافتید و ذکر یونسیه را بگویید: «  لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَک إِنِّی کنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ » زیرا « و نجیناه من الغم فاستجبناله و نجّیناهُ ، من الغمّ، و کذلک ننجىِ المؤمنین » .